WEBSHOP

Copyright © All Rights Reserved

Obs! - om cookies är påslaget kan du ha problem med betalningen. Om det mot förmodan inte går att köpa din produkt mailar du bara carro@outdoorcamp-carlstad.se

Avtal

§ 1. Hälsotillstånd. Deltagare och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta under camp.

§ 2. Sjukdom/skada. Allt deltagande sker på egen risk och Outdoor Camp Carlstad tar inte ansvar för eventuell sjukdom eller skada om det skulle uppkomma i samband med ett camp. Vid sjukdom eller skada går det inte att ta igen tid vid annat camp-tillfälle. Återköp ges endast ut vid uppvisat läkarintyg.

§ 3. Värdesaker. Outdoor Camp Carlstad ansvarar inte för personliga tillhörigheter eller ägodelar som deltagaren tar med sig.

§ 4. Personuppgifter. Uppgifter om deltagaren behandlas för att kunna tillhandahålla och administrera samt för den verksamhet som medlemmen samtyckt till. Deltagarens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

§ 5. Köp och betalning. Betalning sker via faktura som skickas per mail. Köpet är personligt och kan inte överlåtas till någon annan. Vi förbehåller oss rätten att ta ut halva campavgiften om du avbokar/inte kan genomföra ditt camp. Vid avbokning mindre än 10 dagar innan Campstart tas hela campavgiften ut. Undantag endast vid uppvisning utav läkarintyg

§ 6. Övriga upplysningar. Vi förbehåller oss rätten att när som helst under campets gång ta in en vikarierande camp instruktör som ersättare för den/de instruktörer som står vid köp för att underlätta vid sjukdom eller semester. Vid för få anmälningar till campstart förbehåller vi oss rätten att ställa in camp och eventuella inbetalningar från dig som deltagare betalas självklart tillbaka.

§ 7. Godkännande. Vid anmälan av Camp godkännes detta avtal.